Äldreomsorg i Järna

Ljungbackens äldreboende i Järna

I Järna finns Ljungbackens äldreboende, vilket är ett vård och omsorgsboende. På Ljungbacken ligger även hemtjänstens lokaler för de södra kommundelarna.

Ljungbacken

Ljungbackens äldreboende har 60 lägenheter. På Ljungbacken finns även Värdshuset där man lagar maten till de boende men som också är öppet för allmänheten. Som pensionär kan du äta lunch till ett reducerat pris.

Ansvarigt kontor: Omsorgsskontoret