Äldreomsorg i Järna

Ljungbackens äldreboende i Järna

I Järna finns Ljungbackens äldreboende, vilket är ett vård och omsorgsboende. På Ljungbacken ligger även hemtjänstens lokaler för de södra kommundelarna.

Ljungbacken

Ljungbackens vård- och omsorgsboende har 60 lägenheter. På entrépan ligger det tidigare Värdshuset där man lagar maten till de boende.

Ansvarigt kontor: Omsorgsskontoret