Varje dag drabbas barn och ungdomar av brott. Det kan vara en svår upplevelse och då kan du behöva någon att prata eller rådgöra med. Frågor som "varför blev jag utsatt?" eller "vad innebär en rättegång" är vanliga. Stödcentrum arbetar bland annat med dessa frågor.

Vi riktar oss till dig som:

  • har blivit utsatt för brott, är under 21 år och bor i Södertälje, Nykvarn eller Salem. 
  • har utsatts för ett brott på allmän plats, i skolan, på webben eller telefon.
  • anhöriga - närstående, föräldrar, syskon, kompisar - som har frågor eller vill boka ett samtal.
  • vittnen som söker stöd och rådgivning.

Du behöver inte ha polisanmält brottet för att kunna få stöd.

Läs mer här om vad vi erbjuder: 

Du är välkommen till oss för att prata om hur brottshändelsen har påverkat dig. 

Som vittne till ett brott kan du få stöd och hjälp från oss, s.k. vittnestöd. Det kan var i form av stödsamtal där du får möjlighet att prata om det du har sett och hur händelsen har påverkat dig.

Medling syftar till att minska negativa konsekvenser av brott och brottsåterfall. Detta stöd riktar sig i första hand till ungdomar under 21 år som har gjort sig skyldiga till brott. Den som har utsatts för brott ska vara minst 12 år.

Kontakt med stödcentrum är frivillig, kostnadsfri och vi har tystnadsplikt. Du väljer själv om du vill fortsätta eller avbryta kontakten.

Vi rekommenderar att personer som har utsatts för ett brott eller bevittnat ett brott gör en polisanmälan.

Kontaktuppgifter: 

Stödcentrum för unga brottsutsatta.

Polishuset Nyköpingsvägen 23

15189 Södertälje

Telefonnummer: 010-5642816

E-post: stodcentrum@sodertalje.se