Förskolan Parken

FRISTÅENDE Vi jobbar utifrån Bornholmsmodellen där fokus ligger på att stimulera barns språkliga medvetenhet genom bland annat språklekar där barn i lekens form övar upp just sin språkliga medvetenhet.

Förskoleansvarig: Lena Lundberg: 070-515 12 36

Avdelningar
Nyckelpigan: 070-886 72 58
Haren: 070-886 72 57
Draken: 070-886 72 56

Hemsida: www.forskolanparken.se