Förskolan Parken

FRISTÅENDE Förskolan Parken arbetar med ett stort fokus på barnens språkliga utveckling utifrån Bornholmsmodellen. Vi arbetar med att stimulera och utveckla barnens språkliga medvetenhet genom bland annat språklekar, rim och ramsor samt sånger och annan språkutvecklande undervisning. Att vistas i naturen och ha aktiviteter utomhus är något vi gärna gör i vårt fina närområde.

Rektor: Maria Johansson, 070-839 35 69

Epost: rektor@fskparken.se

Hemsida: www.fskparken.se