Förskolan Parken

FRISTÅENDE Vi jobbar utifrån Bornholmsmodellen där fokus ligger på att stimulera barns språkliga medvetenhet genom bland annat språklekar där barn i lekens form övar upp just sin språkliga medvetenhet.

Förskolechef Yvonne Kjellberg: 070-515 20 57, E-post: info@myca-utbildning.se

Lena Lundberg, förskollärare och pedagogisk ledare: 070-515 12 36

Avdelningar
Nyckelpigan: 070-886 72 58
Haren: 070-886 72 57
Draken: 070-886 72 56