Förskolan Polstjärnan

FRISTÅENDE Förskolan Polstjärnan arbetar med ett stort fokus på barnens språkliga utveckling utifrån Bornholmsmodellen. Vi arbetar med att stimulera och utveckla barnens språkliga medvetenhet genom bland annat språklekar, rim och ramsor samt sånger och annan språkutvecklande undervisning. Att vistas i naturen och ha aktiviteter utomhus är något vi gärna gör i vårt fina närområde.

Ansvarig förskollärare: 

Carola Åström: 070-515 13 98

Rektor: 

Maria Johansson, 070-839 35 69

Epost:

rektor@fskpolstjarnan.se

Hemsida: 

www.fskpolstjarnan.se