Förskolan Polstjärnan

FRISTÅENDE Vi jobbar utifrån Bornholmsmodellen där fokus ligger på att stimulera barns språkliga medvetenhet genom bland annat språklekar där barn i lekens form övar upp just sin språkliga medvetenhet.

Förskoleansvarig: Carola Åström: 070-515 13 98

Avdelningar
Stjärnan: 070-886 72 52
Månen: 070-886 74 51
Solen: 070-886 74 50

Hemsida: www.forskolanpolstjarnan.se