Förskolan Sinbad

FRISTÅENDE Förskolechef: Eawia Eltayeb telefon 076 075 68 60 eller 076 010 43 33 Mail: sinbadforskolan@gmail.com Besöksadress: Fornhöjdsvägen 78, Södertälje