Förskolan Slottet

FRISTÅENDE Förskolan Slottet är belägen i centrum och har fördelen att även vara nära naturområden som skog, lekparker och Torekällberget. Vi anser att förskolan är en plats för utveckling och lärande, för kunskapsinhämtning och inspiration. Förskolans pedagogiska verksamhet styrs av den nationella läroplanen.

Hos oss är barnen alltid i centrum och vi vill driva förskolan framåt med hjälp av barnens olika intressenVi strävar efter att varje barn ska känna trygghet, tillit och glädje hos oss. Att de ges möjlighet att utforska, upptäcka och utvecklas utifrån sin egen utveckling och förmåga.

Förskolan stimulerar barns lärande och utveckling och arbetar med språk, matematik, miljö, natur, kultur och jämställdhet. Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande.

Vi förmedlar glädje och trygghet genom att konkret visa barnen att de är unika och värdefulla. Vi vill ge barnen en stabil grund att stå på och värderingar som håller hela livet.

Adress: Bellevuegatan 2, 151 73 Södertälje

Telefon: 070-891 17 46

E-post: forskolanslottet@gmail.com

www.facebook.com/forskolanslottet