Förskolan Stjärnan

FRISTÅENDE Föräldrakooperativet Stjärnan är en mindre åldersintegrerad förskola som arbetar utifrån en pedagogik inspirerad av Reggio Emilias filosofi.

För oss på Stjärnan innebär det en optimistisk människosyn, där barn och vuxna är värda samma respekt. En stark tro på barnet samt en övertygelse om att barn vill utforska världen och lära med alla sinnen. I verksamheten ligger fokus på vad barnen vill upptäcka, deras teorier och fantasier. För att möjliggöra detta är ett aktivt lyssnande och ett medvetet förhållningssätt där både barn och föräldrar är i fokus centralt.

Genom våra värdeord glädje, lekfullhet, delaktighet växer vi tillsammans, både barn och pedagoger. Förskolan ligger på Dalgatan 39 med närhet till både skog och stadskärna.

Välkomna att kontakta förskolechef Karolina Starkhagen

08-550 140 90

076-303 82 00