Om du ska bygga en bastu kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan om attefallsåtgärd och vissa åtgärder är helt bygglovsbefriade. Vad som gäller beror på vilken typ av bastu du planerar.

Ansökan om förhandsbesked behövs alltid

När behöver jag bygglov?

  • Om bastun är större än en friggebod eller attefallshus krävs bygglov. Det gäller också om omårdets detaljplan har regler om utökad bygglovsplikt för attefallshus.

När behöver jag anmäla?

  • Om du ska bygga ny bastubyggnad på din fastighet som stämmer överens med kriterierna för attefallsåtgärd behöver du göra en anmälan. Det här förutsätter att fastigheten har en befintlig en- eller tvåbostadshus på tomten.
  • Om du ska installera ett vedeldat bastuaggregat krävs en anmälan för installation av kamin eller eldstad.

När behöver jag inte bygglov eller anmälan?

  • Om du ska bygga bastu inomhus om inga utvändiga ändringar görs.
  • Om du ska bygga bastu utomhus och den är mindre än 15 m², så att  byggnaden ryms inom friggebodsreglerna.

Tänk också på att:

  • Om det du vill bygga ligger inom strandskyddat område får du genomföra ett attefallsbygge bara om du först fått strandskyddsdispens. Läs om strandskydd och dispensansökan.

Handläggningstid

Handläggningstiden är 4 veckor för anmälan och 10 veckor för bygglovansökan, från och med att ansökan är komplett.

Om du söker dispens för strandskydd kan handläggningstiden variera. Det beror på hur många remissinstanser ansökan behöver skickas till, exempelvis Länsstyreslen och Naturvårdsverket.

Vad kostar det?

Anmälan och ansökan

Gör anmälan via kommunens e-tjänst. Ta reda på vilka ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behöver skickas med innan du börjar. Du ska bland annat bifoga ett förslag till kontrollplan. 

Det finns checklistor, exempelritningar och exempel på kontrollplan för att underlätta din ansökan eller anmälan.

Om du behöver hjälp är du välkommen med dina frågor till kommunens kontaktcenter.