Äldreomsorg i Hölö-Mörkö

Parkmiljö vid hu i Hölö-Mörkö

I Hölö-Mörkö ansvarar kommundelsnämnden för beställardelen av äldreomsorgen. Beslut som gäller biståndsbedömningar tas centralt i Södertälje kommun.

Wijbacken

I Hölö samhälle finns Wijbackens äldreboende som är ett vård och omsorgsboende med 25 platser. Mer om hur man ansöker om biståndsbeslut och hur det fungerar med vård och omsorgsboenden i Södertälje kommun kan du läsa om du följer länken till höger.

Hemtjänsten

Hemtjänsten i Södertälje är uppdelat på två biståndsområden, Hölö/Mörkö tillhör södra området.

Ansvarigt kontor: Social- och omsorgskontoret