Äldreomsorg i Vårdinge-Mölnbo

Äldreomsorg i Vårdinge-Mölnbo

Äldreomsorgen i Vårdinge-Mölnbo utförs av hemtjänsten i södra kommundelarna. Kommunen utreder för närvarande möjligheten att etablera ett trygghetsboende i kommundelen.

Vård och omsorgsboende

Information om hur man ansöker om biståndsbeslut och hur det fungerar med vård och omsorgsboenden i Södertälje kommun kan du läsa om du följer länken till höger.

Hemtjänsten

Hemtjänsten i Södertälje är uppdelat på biståndsområden, Vårdinge-Mölnbo tillhör området som kallas södra kommundelarna.

 

Ansvarigt kontor: Social- och omsorgskontoret