Näringsliv i Vårdinge-Mölnbo

Näringsliv i Vårdinge-MölnboSydväst om Södertälje tätort ligger Vårdinge med centralorten Mölnbo. Här bor nästan 2 000 invånare, varav cirka 1 000 bor i centralorten Mölnbo. Vårdinge kännetecknas av ett mycket aktivt näringsliv och föreningsliv. Närhet till både Södertälje och Stockholm samt en fantastiskt vacker miljö är argument som talar för Vårdinge-Mölnbo.

Det finns ungefär 100 företag i Vårdinge-Mölnbo. Bland de aktiva företagen i Vårdinge-Mölnbo är byggföretagen mest frekventa. I fallande ordning kommer sedan företag inom juridik, ekonomi, kultur, nöje och fritid. Däribland finns några företag med antroposofiskt inspirerade inriktning.

I förhållande till antal anställda är Smilla LLS & Assistans AB, Anticimex, Vårdinge Elektriska och Rask Stenförädling AB de företag som ligger i topp.

Utanför centralorten finns den mycket populära Vårdinge Folkhögskola.

Ansvarigt kontor: Näringslivskontoret