Skola i Vårdinge-Mölnbo

Vårdinge Mölnbo grundskola

Vårdinge-Mölnbo har en grundskola, Mölnboskolan samt Mölnboskogens förskola. Kommunen planerar för en ny förskola som ska ge plats för 160 barn.

Grundskola

Mölnboskolan har ca 160 elever från förskoleklass till årskurs 6. Under 2017 finns sju grupper av skolelever med utbildad personal i alla grupper. Förskoleklassen är totalintegrerad med skolan.

Det finns fritidsavdelningar med klubbverksamhet. En rektor finns för hela verksamheten, även för förskolan. Personalen kan tillsammans med eleverna välja och påverka innehållet under arbetsdagen. Man arbetar med många olika arbetssätt som stimulerar lärandet. I anslutning till skolan finns också kommundelens bibliotek.

Högstadium

Vårdinge-Mölnbo saknar eget högstadium. I årskurs 7 erbjuds alla Vårdinges elever en plats på Eneskolan i Järna.

Gymnasium

I Vårdinge-Mölnbo finns ingen lokal gymnasieskola. Däremot finns i Södertälje kommun som helhet 5 kommunala gymnasieskolor och 7 fristående gymnasieskolor. 

Förskola

Mölnboskogens förskola ligger vid ett naturskönt område. Förskolan har för närvarande två avdelningar för de yngre barnen: Upptäckarna blå och Upptäckarna röd.

För de äldre barnen finns avdelningarna Äventyrarna nord och Äventyrarna syd. Namnen förstärker förskolans inriktning om att en stor del av verksamheten bedrivs utomhus.

Ansvarigt kontor: Utbildningskontoret