Sammanträdeshandlingar till kommunfullmäktige 3 oktober.