2018-03-05

Handlingar KF 5 mars 2018

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Information från revisorerna

4. Biblioteksplan för Södertälje kommun 2018-2021

5. Vägnamn i västra Kallfors i enlighet med detaljplaneförslag för "Kallfors höjder" i Järna

6. "Snöskottning för äldre" - Svar på motion av Anne-Marie Larsson (M)

7. Avsägelser av uppdrag

8. Eventuella val

9. "Vad gör Södertälje kommun för att uppmärksamma och motverka sexuella trakasserier inom vård och omsorg?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till omsorgsnämndens ordförande

10. "Sätt upp tak över cykelparkeringen utanför Stadshuset"
Medborgarförslag

11. "Prova elektrostatisk luftrening på några förskolor i Södertälje"
Medborgarförslag

12. "Inför sopsaltning på GC-banor"
Medborgarförslag