2018-05-02

Handlingar KF 2 maj 2018

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Information från revisorerna

4. Årsredovisning 2017 för Södertälje kommun

5. Revisionsberättelse för 2017 för Södertälje kommun

6. Bokslut 2017 för stiftelser förvaltade av Södertälje kommun

7. Anmälan av bolagsstyrningsrapport 2017 för Telge

8. Vägnamn för vägen till Måsnarens koloniträdgårdsförening i Hovsjö i Södertälje

9. Utvärdering av befintlig och förslag till ny markanvisningspolicy

10. Redovisning av obesvarade motioner april 2018

11. Redovisning av obesvarade medborgarförslag april 2018

12. Avsägelser av uppdrag

13. Eventuella val

14. "Skolskjutsavtalet"
Bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till Enhörna kommundelsnämnds ordförande

15. "Kommunens ekonomiska stöd till Actic Sydpoolen"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till kultur- och fritidsnämndens ordförande