2018-10-01

Handlingar KF den 1 oktober 2018

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Information från revisorerna

4. Miljöbokslut 2017 – uppföljning av Södertälje kommuns lokala miljömål

5. Revisionsberättelse och årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Södertälje

6. Bolagsstyrningsrapport för Telge 2017 
Komplettering
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 28 september 2018

7. Ändrad bolagsordning för styrelsen för Telge Brandalsund AB
- under förutsättning av kommunstyrelsens beslut den 28 september 2018

8. Skogspolicy för Södertälje kommun

9. Avsägelser av uppdrag

10. Eventuella val

11. "Köpmangatan – Södertäljes nya racerbana?"
Bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande

12. "Hur mår SFI?"
Bordlagd interpellation av Marius Kawecki (SD) till arbetslivs-nämndens ordförande

13. "Gjuteriet + Grafikens Hus = Sant?"
Bordlagd fråga av Mats Siljebrand (L) till Telge Fastigheters ordförande