Bidrag till sommarlovsaktiviteter i Södertälje kommun 2024

Hej alla föreningar!  Nu är det snart dags för sommarlov och vi vill självklart ha så många roliga föreningsaktiviteter som möjligt.

Lovaktiviteterna ska vara kostnadsfria och riktade till barn och ungdomar i 
Södertälje kommun. Till sommarlovet 2024 så kommer det att finnas 1 300 000 kr för föreningslivet att söka. 


Senast den 7 april behöver ni ha skickat in det ifyllda e-tjänstformuläret för påsklovet. Klicka här för att komma till e-tjänsten


Följande saker är till fördel om ni har med er när ni funderar kring möjliga lovaktiviteter:
• Hur kan aktiviteten anpassas för personer med funktionsnedsättning?
• Var någonstans genomförs aktiviteten? Tänk på att vi eftersträvar en spridning över hela Södertälje!
• Går det att hitta samarbeten med andra föreningar?
• Är det drop-in eller krävs föranmälan?
• Var också tydliga med hur många barn och ungdomar som ni bedömer att ni kommer att kunna nå men även hur många ledare som ska vara med.
• Dokumentera andelen flickor/pojkar
• Tänk på att lovaktiviteten ska vara öppen för alla barn och unga i Södertälje inte endast barn och unga från egen förening.
• Observera också att lovaktiviteterna ska vara utöver den ordinarie 
föreningsverksamheten som är anpassad till barn och ungdomarnas skollov. 
• Marknadsföring sker på kommunens hemsida för att nå så många som möjligt.

Vi kommer att prioritera aktiviteter som ger många barn möjligheter till ett aktivt och 
meningsfullt sommarlov. Vid handläggning tas särskild hänsyn till lovaktiviteter som genomförs i geografiska områden med få föreningsaktiviteter, samt om aktiviteten riktar sig till flickor och/eller icke binära samt barn och unga med 
funktionsnedsättning. 

Särskild hänsyn tas även till kostnader per deltagare samt om aktiviteter planeras och genomförs i samverkan med andra aktörer.

Välkomna att skicka in er ansökan!

Med vänliga hälsningar
Johan, Katarina och Susanne
Fritid och förening
Kultur- och Fritidskontoret
_______________________________
Södertälje kommun 
151 89 Södertäl