Viktig information till idrottsföreningar om aktivitetsbidrag

Det har framkommit vid kontroll av de system som ska hantera aktivitetsbidrag att de gränser som styr antalet maximala aktiviteter som föreningar kan få bidrag för inte fungerat korrekt. Detta har medfört att föreningar med många aktiviteter har fått ut mer bidrag än de varit berättigade till.

I kommunens regler och riktlinjer för föreningsbidrag framgår det hur aktivitetsbidraget är uppbyggt och hur man kan ta del av detta. Det framgår även hur många aktiviteter per år som föreningarna kan få bidrag för. De är indelade i olika åldersgrupper för att man differentierar hur mycket man få i ersättning och hur många aktivitetstillfällen som ersätts per år.

Upplägg för aktivitetsbidrag

Åldersgrupp

Aktiviteter/per år och idrottsgren

Bidragsbelopp (kr)

7-9 år

Högst 80 aktiviteter

6,80

10-12 år

Högst 100 aktiviteter

10,20

13-16 år

Högst 120 aktiviteter

13,60

17-20 år

Högst 140 aktiviteter

17,00

21-25 år

Högst 120 aktiviteter

13,60

 

Vi beklagar att de kontrollsystem som ska se till att rätt bidrag går till rätt antal aktiviteter enligt ovan inte fungerat tillfredställande. Det har dock inte drabbat några föreningar då det handlar om att mer bidrag har betalats ut än vad föreningarna har rätt till.

Eftersom felet nu är upptäckt och korrigerat så kommer vissa föreningar märka en viss skillnad vid nästa utbetalning av aktivitetsbidraget under hösten 2024. De maximala antalet aktiviteter som ersätts per period (vår och höst) blir enligt följande.

Aktivitetsbidrag per period (höst-vår)

Åldersgrupp

Aktiviteter/per period och idrottsgren

Bidragsbelopp (kr)

7-9 år

Högst 40 aktiviteter

6,80

10-12 år

Högst 50 aktiviteter

10,20

13-16 år

Högst 60 aktiviteter

13,60

17-20 år

Högst 70 aktiviteter

17,00

21-25 år

Högst 6 aktiviteter

13,60

 

Den 15 april bjuder vi in till ett möte där vi kommer att informera om kommande aktivitetsbidrag och svara på hur detta eventuellt kommer att påverka er förening.

Ni är även välkomna att kontakta oss på forening@sodertalje.se eller via kommunens kontaktcenter 08-523 01 000.

 

Med vänlig hälsning

Adel Eliasi

Områdeschef fritid och förening