Bergabadet

Bergabadet är en mindre badplats som ligger vid Bergasjön i Mölnbo. Det är en sandstrand med brygga, hopptorn och tillgänglighetsanpassad badramp.

Aktuell vattentemperatur Bergabadet

Här hittar du

 • Toaletter (Öppet under juni-augusti)
 • Brygga
 • Hopptorn
 • Tillgänglighetsanpassad badramp
 • Omklädningsrum
 • Lekutrustning
 • Gratis parkering
 • Under delar av badsäsongen finns våffelförsäljning i Fristastugan på badplatsen. 

För allas trivsel:

 • Släng skräp i papperskorgen eller ta med det hem.
 • Parkera vid anvisad plats. Det är viktigt att räddningstjänsten kan komma fram till badplatsen.
 • Cyklar och mopeder får inte köras in på badplatsen.
 • Badplatsen är en rökfrizon. Det gäller all typ av rökning. Rök endast på angiven plats.
 • Förtäring av alkohol är inte tillåtet på badplatsen.
 • Stör inte andra på badplatsen med höga ljud eller hög musik.
 • Respektera att hundar inte får vistas på badplatsen 1 juni-31 augusti.
 • Campa inte på badplatsen.
 • Fiske är förbjudet.
 • Grilla inte på badplatsen.

Illustration av Bergabadet

Vattenkvalitet

Vattnet kontrolleras enligt EU:s krav på badvattenkvalitet. Provtagning sker var fjärde vecka under badsäsongen. De prover som tas är vattenkvalitet. Man noterar även om det finns algblomning.

Du hittar aktuell information om vattenkvaliteten på Bergabadet på Hav- och vattenmyndighetens webbsida. Vattenkvalitet Bergabadet.