Bergabadet

Bergabadet är en mindre badplats som ligger vid Bergasjön i Mölnbo.

Detta finns

  • Toaletter
  • Brygga
  • Omklädningsrum
  • Lekutrustning
  • Gratis parkering

Vattenkvalitet

Vattnet kontrolleras enligt EU:s krav på badvattenkvalitet. Provtagning sker var fjärde vecka under badsäsongen. De prover som tas är vattenkvalitet. Man noterar även om det finns algblomning.

Skötsel och drift

Kommunen ansvarar för skötsel och drift.

Trivselregler

För allas trivsel på badplatsen, tänk på följande:

  • Släng skräp i papperskorgen eller ta med det hem.
  • Respektera att hundar inte får vistas på badplatsen 1 juni-31 augusti.
  • Ha inte cykel eller moped på badplatsen.
  • Respektera eventuell skyltning på plats gällande t ex grillförbud eller anvisade platser för grillning.