Gillberga (friluftsgård)

Gillberga är en mindre badplats som ligger vid Malmsjön. Badplatsen är främst till för badgäster med funktionsvariation och är väl anpassad med olika hjälpmedel för att kunna ta sig ner till vattnet.

På området finns även en friluftsgård som inte är öppen för badgästerna, men som kan bokas via kommunen för aktiviteter. Läs mer om friluftsgården här

Här hittar du

 • Brygga
 • Ramp upp på brygga
 • Ramp ner i vattnet

För allas trivsel:

 • Släng skräp i papperskorgen eller ta med det hem.
 • Parkera vid anvisad plats. Det är viktigt att räddningstjänsten kan komma fram till badplatsen.
 • Cyklar och mopeder får inte köras in på badplatsen.
 • Badplatsen är en rökfrizon. Det gäller all typ av rökning. Rök endast på angiven plats.
 • Förtäring av alkohol är inte tillåtet på badplatsen.
 • Stör inte andra på badplatsen med höga ljud eller hög musik.
 • Respektera att hundar inte får vistas på badplatsen 1 juni-31 augusti.
 • Campa inte på badplatsen.
 • Fiske är förbjudet.
 • Grilla inte på badplatsen.

Skötsel och drift

Kommunen ansvarar för skötsel och drift.