Farstanäsbadet

Farstanäs är ett havsbad med både sandstrand och stora gräsytor.

Aktuell vattentemperatur Farstanäsbadet

Här hittar du:

 • Två badflottar med hopptorn
 • Ramp för personer med rörelsehinder eller andra funktionsnedsättningar
 • Badområde med avgränsning mot vattenskotrar och andra motordrivna vattenfarkoster
 • Toaletter (öppna under juni-augusti)
 • Lekutrustning
 • Separat hundbadplats
 • Parkeringsplats

Ramp med handräcken finns vid badet.

Separat hundbad finns i området.

För allas trivsel:

 • Släng skräp i papperskorgarna, eller ta med det hem.
 • Parkera vid anvisad plats. Det är viktigt att räddningstjänsten kan komma fram till badplatsen.
 • Cyklar och mopeder får inte köras in på badplatsen.
 • Badplatsen är en rökfri zon. Det gäller all typ av rökning. Rök endast på angiven plats.
 • Förtäring av alkohol är inte tillåtet på badplatsen.
 • Stör inte andra på badplatsen med höga ljud eller hög musik.
 • Hundar är välkomna till anvisat bad.
 • Campa inte på badplatsen.
 • Fiske är förbjudet på badplatsen.

Vattenkvalitet

Vattnet kontrolleras enligt EU:s krav på badvattenkvalitet. Provtagning utförs varannan vecka under badsäsongen. De prover som tas är vattenkvalitet. Man noterar även om det finns algblomning.

Du hittar aktuell information om vattenkvaliteten på Farstanäsbadet på Hav- och vattenmyndighetens webbsida. Vattenkvalitet Farstanäsbadet.

Skötsel och drift

Kommunen är ansvarig för skötsel och drift.