Underåsbadet Enhörna

Badstrand vid Mälaren med gräsytor och volleybollplan.

Aktuell vattentemperatur Underåsbadet

Detta finns

 • Badområde med avgränsning mot vattenskotrar och andra motordrivna vattenfarkoster
 • Volleybollplan
 • Lekplats
 • Fri parkering

För allas trivsel:

 • Släng skräp i papperskorgen eller ta med det hem.
 • Parkera vid anvisad plats. Det är viktigt att räddningstjänsten kan komma fram till badplatsen.
 • Cyklar och mopeder får inte köras in på badplatsen.
 • Badplatsen är en rökfrizon. Det gäller all typ av rökning. Rök endast på angiven plats.
 • Förtäring av alkohol är inte tillåtet på badplatsen.
 • Stör inte andra på badplatsen med höga ljud eller hög musik.
 • Respektera att hundar inte får vistas på badplatsen 1 juni-31 augusti.
 • Campa inte på badplatsen.
 • Fiske är förbjudet.
 • Grilla inte på badplatsen.

Skötsel och drift

Kommunen ansvarar för skötsel och drift i samarbete med Enhörna IF.

Vattenkvalitet

Vattnet kontrolleras enligt EU:s krav på badvattenkvalitet. Provtagning utförs var fjärde vecka under badsäsongen. De prover som tas är vattenkvalitet. Man noterar även om det finns algblomning.

Du hittar aktuell information om vattenkvaliteten på Underåsbadet på Hav- och vattenmyndighetens webbsida. Vattenkvalitet Underåsbadet.