Näsets udde

Näsets udde är ett havsbad ligger ett par kilometer söder om Södertälje centrum. Badplatsen ligger nästan längst ut på udden, vid Glashyttan.

Aktuell badtemperatur Näsets udde

Här hittar du

 • Toalett (öppet under juni-augusti)
 • Gratis parkering
 • Badområde med avgränsning mot vattenskotrar och andra motordrivna vattenfarkoster

För allas trivsel:

 • Släng skräp i papperskorgen eller ta med det hem.
 • Parkera vid anvisad plats. Det är viktigt att räddningstjänsten kan komma fram till badplatsen.
 • Cyklar och mopeder får inte köras in på badplatsen.
 • Badplatsen är en rökfrizon. Det gäller all typ av rökning. Rök endast på angiven plats.
 • Förtäring av alkohol är inte tillåtet på badplatsen.
 • Stör inte andra på badplatsen med höga ljud eller hög musik.
 • Respektera att hundar inte får vistas på badplatsen 1 juni-31 augusti.
 • Campa inte på badplatsen.
 • Fiske är förbjudet.
 • Grilla inte på badplatsen.

 

Glasfragment från gammalt glasbruk

Badet ligger vid ett före detta gammalt buteljglasbruk som var i bruk mellan 1872 och 1875. Det här gör att det fortfarande kommer fram glasfragment ur marken där bruket en gång fanns. Strand och botten saneras därför vart femte år från glasfragment. Senaste saneringen utfördes 2019. 

Skötsel och drift

Kommunen ansvarar för skötsel och drift.

Vattenkvalitet

Vattnet kontrolleras enligt EU:s krav på badvattenkvalitet. Provtagning utförs var fjärde vecka under badsäsongen. De prover som tas är vattenkvalitet. Man noterar även om det finns algblomning.

Du hittar aktuell information om vattenkvaliteten på Näsets udde på Hav- och vattenmyndighetens webbsida. Vattenkvalitet Näsets udde.