Näsets udde

Näsets udde ligger ett par kilometer söder om Södertälje centrum. Badplatsen ligger nästan längst ut på udden, vid Glashyttan. Här får du tillgång till havet fast du är kvar i staden.

Detta finns

  • Toalett
  • Gratis parkering

Vattenkvalitet

Vattnet kontrolleras enligt EU:s krav på badvattenkvalitet. Provtagning utförs var fjärde vecka under badsäsongen. De prover som tas är vattenkvalitet. Man noterar även om det finns algblomning.

Du hittar aktuell information om vattenkvaliteten på Näsets udde på Hav- och vattenmyndighetens webbsida. Vattenkvalitet Näsets udde.

Skötsel och drift

Kommunen ansvarar för skötsel och drift.

Trivselregler

För allas trivsel på badplatsen, tänk på följande:

  • Släng skräp i papperskorgen eller ta med det hem.
  • Respektera att hundar inte får vistas på badplatsen 1 juni-31 augusti.
  • Ha inte cykel eller moped på badplatsen.
  • Respektera eventuell skyltning på plats gällande t ex grillförbud eller anvisade platser för grillning.