Eklundsnäsbadet

En omtyckt badplats med liv och rörelse från morgon till kväll. Badet ligger vid sjön Måsnaren som ofta har högre vattentemperaturer än Mälaren och havsbaden.

Detta finns

 • Brygga
 • Toaletter
 • Omklädningsrum
 • Kiosk
 • Servering
 • Lekutrustning
 • Camping
 • Gratis parkering

Vattenkvalitet

Vattnet kontrolleras enligt EU:s krav på badvattenkvalitet. Provtagning utförs var fjärde vecka under badsäsongen. De prover som tas är vattenkvalitet. Man noterar även om det finns algblomning.

Skötsel och drift

Från maj till september ansvarar campingarrendatorn för skötsel och drift, hemsida Eklundsnäs Camping. Övrig tid på året är det kommunen som ansvarar för skötsel och drift.

Trivselregler

För allas trivsel på badplatsen, tänk på följande:

 • Släng skräp i papperskorgen eller ta med det hem.
 • Respektera att hundar inte får vistas på badplatsen 1 juni-31 augusti.
 • Ha inte cykel eller moped på badplatsen.
 • Respektera eventuell skyltning på plats gällande t ex grillförbud eller anvisade platser för grillning.