Eklundsnäsbadet

En parkliknande miljö med både sandstrand och stora gräsytor. Här finns lekplatser och badbrygga. Badet ligger vid sjön Måsnaren med närhet till andra rekreationsområden.

Aktuell vattentemperatur Eklundsnäsbadet

Här hittar du

 • Brygga
 • Toaletter (öppna under juni-augusti)
 • Lekplats
 • Boulebana 
 • Två grillplatser med flera grillar
 • Gratis parkering
 • Vid badsäsong brukar Södertälje simsällskap (SSS) anordna simskola och andra aktiviteter. 

För allas trivsel:

 • Släng skräp i avfallsbehållarna vid parkeringen, eller ta med det hem.
 • Grilla endast vid de fasta grillplatserna.
 • Parkera vid anvisad plats. Det är viktigt att räddningstjänsten kan komma fram till badplatsen.
 • Cyklar och mopeder får inte köras in på badplatsen.
 • Badplatsen är en rökfrizon. Det gäller all typ av rökning. Rök endast på angiven plats.
 • Förtäring av alkohol är inte tillåtet på badplatsen.
 • Stör inte andra på badplatsen med höga ljud eller hög musik.
 • Respektera att hundar inte får vistas på badplatsen 1 juni-31 augusti.
 • Campa inte på badplatsen.
 • Fiske är förbjudet.

Illustration av Eklundsnäsbadet

Skötsel och drift

Kommunen ansvarar för skötsel samt drift i samarbete med Södertälje simsällskap.

Vattenkvalitet

Vattnet kontrolleras enligt EU:s krav på badvattenkvalitet. Provtagning utförs var fjärde vecka under badsäsongen. De prover som tas är vattenkvalitet. Man noterar även om det finns algblomning.

Du hittar aktuell information om vattenkvaliteten på Eklundsnäsbadet på Hav- och vattenmyndighetens webbsida. Vattenkvalitet Eklundsnäsbadet.