Förenklad delgivning

Miljönämnden kan använda förenklad delgivning för att delge handlingar i ärenden. Informationen på denna sida beskriver hur miljönämnden använder så kallad förenklad delgivning för att skicka handlingar som du ska ta del av (delges).

Om förenklad delgivning

Att vara delgiven betyder att man anses ha tagit emot en handling.
Vid förenklad delgivning behöver du inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits. För att miljönämnden ska kunna använda förenklad delgivning behöver du ha fått information om hur förenklad delgivning fungerar. Om ärendet överklagas kan förenklad delgivning användas även i högre instanser.

Handling som skickas med brev

För att vara säker på att du får handlingen skickar miljökontoret två brev till dig.

  1. Det första brevet innehåller handlingen som du ska delges.
  2. Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till dig om att det första brevet har skickats.

Breven skickas till din senast kända adress. Om breven kommer i retur till kommunen skickas de till din folkbokföringsadress, om den inte redan har använts. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du kontakta miljökontoret snarast.
Du är delgiven två veckor efter att det första brevet skickades till dig. Datumet som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandets text.

Exempel över hur förenklad delgivning går till

Handling som skickas med e-post

Miljökontoret skickar handlingen till din senaste kända e-postadress. Du är delgiven två veckor efter att vi skickat handlingen till dig. Observera att du inte får ett kontrollmeddelande om handlingen skickas på elektronisk väg.

Tänk på detta så länge du har ett pågående ärende hos miljökontoret

Om du flyttar eller byter e-postadress ska detta meddelas miljökontoret.

Kontrollera posten regelbundet, helst varje vecka, för att vara säker på att inte missa något viktigt (som till exempel en tid för att svara eller överklaga). Meddela miljökontoret om du inte kommer kunna göra detta, till exempel på grund av en semesterresa.