Nyheter


Ombyggnation av korsning längs med Tvetavägen i Järna

2023-03-14: Vi bygger om en korsning för att ansluta det nya bostadsområdet Norra Myrstugan i Kallfors, Järna, till Tvetavägen. Läs mer >


Underhållsarbete av motorvägsbroarna

2023-03-13: Trafikverket kommer att arbeta med motorvägsbroarna nattetid 13 - 16 mars. Trafiken kommer att stängas av under arbetstiden. Läs mer >


Nu påbörjas förberedande arbeten på Marenplan

2023-03-10: Under våren drar arbeten med att rusta upp Marenplan igång. Under vecka 12 kommer det att utföras en arkeologisk undersökning i inre Maren och under ett par veckor i april stängs Marenbron av för förberedande arbeten. Läs mer >


Hur kan vi göra din omsorg bättre?

2023-03-10: En gång om året skickar Socialstyrelsen ut enkäten "Vad tycker du om din äldreomsorg?" Med start vecka 11 får omsorgstagare enkäten skickad till sin folkbokföringsadress och det är viktigt att så många som möjligt svarar. Läs mer >


Elever och lärare i klassrum, i förgrunden skolböcker.
Tryggheten ökar i Södertäljes skolor

2023-03-09: Tryggheten ökar i Södertäljes kommunala skolor. Det visar den senaste elevenkäten som skickades ut till alla Södertäljes kommunala grundskolor i november 2022. Att tryggheten ökar är ett tecken på att skolornas arbete med att trygga eleverna har varit framgångsrikt. Läs mer >


Grattis Mamma United

2023-03-08: Jämställdhetspriset 2023 gick till föreningen Mamma United. Grattis! Södertälje kommun delar tillsammans med Telge, Länstidningen och Polisen i Södertälje ut jämställdhetspriset till den person, förening eller företag som jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor. Läs mer >


Inspirationswebb för cykling lanseras

2023-03-08: Idag lanserar vi Heja hojen - en helt ny webbplats som ska inspirera till mer cykling i Södertälje. Här hittar du det mesta du behöver veta för att ta steget till att börja cykla, och får dessutom tips om många av Södertäljes bästa utflyktsmål som gör sig bäst från cykeln. Läs mer >


Stadsmiljö i Södertälje kvällstid.
Nu finns en kortversion av rapporten om prostitution och människohandel

2023-03-08: Socialkontorets omfattningskartläggning av Prostitution och människohandel i Södertälje finns nu tillgänglig som kortversion. Du kan ta del av den digitalt eller få en broschyr skickad med post. Läs mer >


Stommar i Luna behålls i omfattande renovering

2023-03-07: Den 6 mars 2023 fattade kommunfullmäktige i Södertälje beslut om Lunakvarterets framtid. Förslaget om att behålla byggnadsstommarna och riva och renovera där det behövs blir nu verklighet, istället för att riva hela Lunagallerian. Läs mer >


Vädervarning vind och snöfall

2023-03-07: SMHI har utfärdat en orange vädervarning i Stockholms län från tisdag 7 mars kl. 06.00 till onsdag 8 mars kl. 15.00. Varningen gäller kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder. Läs mer >