Nyheter


Vad ska vi prioritera i kommunens arbete om arkitektur?

2022-03-23: Södertälje kommuns första arkitekturstrategi börjar bli färdig. Nu vill vi veta vad du som medborgare tycker att vi ska prioritera i arbetet framåt. Var med och svara på en enkät om arkitektur och hållbart byggande. Läs mer >


Earth Hour 2022

2022-03-22: Earth Hour infaller i år på lördagen den 26 mars klockan 20.30-21.30. Då fortsätter vi att sätta ljus på klimatförändringarna och för den hotade biologiska mångfalden. Släck för vår enda planet! Läs mer >


Flyktingar från Ukraina

2022-03-22: I går tog kommunen emot ett 30-tal flyktingar från Ukraina och de bor nu på ett av de boenden som Södertälje kommun ställt iordning. Läs mer >


Södertälje kommun breddar konceptet med valinformatörer inför valen 2022

2022-03-21: Liksom tidigare år informerar valinformatörerna om när det är val, vilka som får rösta och om vikten av att rösta. Nytt inför höstens val är att låta vissa valinformatörer skapa innehåll, exempelvis filmklipp, för att spridas i kommunens sociala kanaler. Läs mer >


Snart börjar sandsopningen

2022-03-21: Nästa vecka börjar vi göra vårfint på våra gator samt gång- och cykelvägar. Lina, Rosenlund, Viksängen och Södertälje centrum samt Järna blir först ut i år med sandsopningen. Läs mer >


Nio ansökningar om bidrag för aktiviteter inför höstens val

2022-03-16: Föreläsningar och informationsmöten om demokrati, träffar mellan politiker och medborgare, evenemang med syfte att folkbilda om demokrati. Det är några av aktiviteterna som föreslås i de olika ansökningarna. Läs mer >


Familjehem sökes

2022-03-16: Det kan komma ensamkommande barn från Ukraina som är i behov av varma omhändertagande familjer som kan möta upp ett barn i kris. Kan du tänka dig att ta emot ett barn eller en tonåring i ditt hem? Är du nyfiken på vad det innebär att vara familjehem eller jourfamilj? Läs mer >


Fotografi: Högtalare för viktigt meddelande (VMA). Foto: Thomas Henrikson
Uppföljning av Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

2022-03-15: Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), är ett system för att varna människor om något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. VMA testades den 7 mars 2022. Många kommuninvånare har därefter hört av sig till kommunen och uppgett att VMA-signalen hördes dåligt, annorlunda eller inte alls. Läs mer >


Nationella vaccinationsveckan

2022-03-15: Nationella vaccinationsveckan genomförs 14–20 mars. Vaccin är det viktigaste verktyget mot covid-19. Om du inte redan är vaccinerad – ta emot erbjudandet om vaccination för att skydda dig själv och andra. Läs mer >


Illustration av ett i som i information
Flyktingmottagande från Ukraina aktiverar krisledning

2022-03-10: På grund av att många personer är på flykt från kriget i Ukraina räcker Migrationsverkets platser inte till. Migrationsverket har därför bett Länsstyrelsen i Stockholms län om hjälp med tillfälliga boendeplatser. Södertälje kommunkoncern aktiverar central krisledning för att kunna iordningställa 120 platser för att i ett akut skede kunna ta emot flyktingar från Ukraina. Läs mer >