Nyheter

2022-05-03 Snart kläs Strandgatan om till sommargata

Under sommarmånaderna kommer delar av Strandgatan att möbleras om med fler sittplatser, grönska och uteserveringar för att skapa en levande sommargata. Innan sommargatan etableras regleras gatan om, vilket innebär bland annat att de kommunala parkeringsplatserna tillfälligt upphör.

2022-05-03 Handlingsplan för klimatanpassning antagen

Klimatförändringar och risker, i form av skyfall och värmeböljor märks redan av i samhället, vilket givetvis kommer att påverka kommunen och dess verksamheter i allt högre utsträckning. De klimatförändringar som samhället redan märker av, innebär att även Södertälje kommun behöver anpassas till dess konsekvenser. Därför har kommunstyrelsen antagit en handlingsplan för klimatanpassning.

2022-05-03 Spontning påbörjas i arbetet med Stenvalvsbron

Förberedelser pågår för nästa skede i arbetet med att rusta upp Stenvalvsbron. I slutet av veckan påbörjas spontningsarbetet som medför bullrande moment.

2022-05-02 Södertäljefestivalen arrangeras sista helgen i augusti

Den 26-28 augusti 2022 blir det Södertäljefestival i Södertälje City. Detaljplanering med artister och innehåll pågår för fullt.

2022-05-02 Inbjudan till en digital föreläsning av organisationen Maskrosbarn.

Onsdag den 11 maj kl 14.00-15.00 håller organisationen maskrosbarn en digital föreläsning. Föreläsningen är en del i den föreläsningsserie om suicidprevention som kommunen erbjuder anställda och allmänheten.

2022-04-29 Riktlinjer för motverkan av korruption

Kommunstyrelsen har antagit Riktlinjer för motverkan av korruption – mutor, jäv och oegentligheter. Riktlinjerna är ännu ett steg i arbetet med att motverka grov organiserad brottslighet i Södertälje kommunkoncern. Alla anställda och politiker ska ha kunskap om, kunna identifiera och upptäcka korruption, samt veta hur man går tillväga när man misstänker oegentligheter på sin arbetsplats.

2022-04-29 Lilla Gästhamnen öppnar

På valborgsmässoafton den 30 april kl. 12:00 öppnar Lilla Gästhamnen i yttre Maren. Här kommer det under sommaren att arrangeras grillkvällar för både södertäljebor och besökare.

2022-04-28 Fullsatt konferens Kommuner som brottsplats

Organiserad brottslighet har allt mer kommit upp på den kommunala agendan. Välfärdsbrott är inte sällan en del av den organiserade brottsligheten. Stora summor av offentliga medel försvinner varje år på grund av välfärdsbrottslighet. Det bidrar till att medborgarnas tillit till samhällssystemen, till den offentliga förvaltningen och medborgare emellan minskar. Hur blev kommunerna en brottsplats? Framgångsfaktorerna är insikt och samverkan mellan kommun, polis och övriga myndigheter.

2022-04-27 Lär dig cykla som vuxen - fler kursomgångar!

Vill du lära dig att cykla i vuxen ålder? Nu ordnar Södertälje kommun och Cykelfrämjandet tre nya kursomgångar av cykelkurser för vuxna.

2022-04-26 Bitna vintercyklister fortsätter cykla året om

Årets vintercyklister gick i mål i slutet av mars och vintervädret är sen ett tag ett minne blott. Södertäljes nya vintercyklister är dock ense om en sak: alla ska de fortsätta cykla året om, sommar som vinter!