Brolunda förskola

KOMMUNAL Brolunda förskola ligger på Getingstigen 19 i Västra Blombacka och har sex avdelningar. En av avdelningarna är den kommunövergripande infektions- och allergiavdelningen, MiniMaxi. Den dagliga verksamheten leds av en utvecklingsledare på förskolan. Förskolans huvudbyggnad är även tillgänglig för rullstol.

Planeringsdagar
12 september 2022
14 november 2022

Avdelningar
Utmanarna: 08-523 036 63
Upptäckarna: 08-523 046 10
Äventyrarna: 08-523 013 86
Uppfinnarna: 08-523 032 00
Forskarna: 08-523 013 87
Mini Max: 08-523 019 97

Önskar ni besöka förskolan är ni välkomna att kontakta utvecklingsledaren för att boka tid.