Fasadens förskola

Fasadens förskola

KOMMUNAL Fasadens förskola ligger på Skogvaktarvägen 2, precis vid Saltskogs centrum, och har två avdelningar. En avdelning är för yngre barn och en är för äldre barn.

Planeringsdagar

15 januari 2024
28 maj 2024
19 augusti 2024
20 augusti 2024

Avdelningar

Yngre: 08-523 035 65
Äldre: 08-523 035 66

E-post

fasadensforskola@skolasodertalje.se

Önskar ni besöka förskolan, har frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta förskolans ledning.