Takets förskola

Takets förskola

KOMMUNAL Takets förskola ligger på Barrtorpsvägen 7 och har fyra avdelningar. Två avdelningar är för barn som är 1-3 år och två avdelningar är för barn som är 3-5 år.

Planeringsdagar
15 januari 2024
xx juni 2024

Avdelningar
Snigeln: 08- 523 012 07
Myran: 08-523 017 02
Bikupan: 08-523 028 38
Vitsippan: 08-523 028 37

E-post
taketsforskola@skolasodertalje.se

Önskar ni besöka förskolan, har frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta förskolans ledning.