Checklistor och kontrollplaner mm.

På den här sidan hittar du checklistor, exempelritningar och kontrollplaner.

Systembyte på Bygglov!

Under de kommande veckorna byter Bygglovenheten ärendehanteringssystem för att kunna ta nästa steg i digitaliseringsarbetet och erbjuda effektivare service till de som söker bygglov. Det här innebär att bygglovhanteingen kommer att ta lite extra tid under september månad då våra handläggare på enheten behöver utbilda sig i det nya systemet och det nya systemet behöver komma på plats.