Blanketter, exempel och checklistor

Ansökan och anmälan görs på Blankett för bygglov och anmälan. Blanketten lämnar du in till oss i pappersform eller via e-post. Även andra ansökningsblanketter, checklistor, exempelritningar och kontrollplaner hittar du på denna sida. Du ska också lämna in de ritningar och övriga handlingar som behövs för ärendets hantering. Ritningar och kartor lämnar du i pappersform.

Ska du ansöka om förhandsbesked eller dispens från strandskydd finns det särskilda blanketter.

Blankett för bygglov och anmälan

Denna ansökningsblankett använder du när du ska söka:

  • lov för nybyggnad
  • lov för tillbyggnad
  • marklov
  • lov att ändra användningen av en byggnad
  • rivningslov.

Du använder blanketten också när du anmäler

  • tekniska åtgärder och installationer
  • bygglovsbefriade åtgärder som attefallsbyggnation.

Blankett för skylt och ljusanordning

Denna ansökningsblankett använder du om du söker lov för en skylt eller en ljusanordning, som exempelvis:

  • affischtavlor
  • ljuspelare
  • lådskyltar.

Om du söker lov för en skylt i samband med en bygglovsansökan för andra åtgärder gör du din ansökan i blanketten för bygglov och anmälan.

Blankett för förhandsbesked

Denna blankett använder du när du ska ansöka om förhandbesked. Du behöver ett förhandsbesked om du ska bygga på en plats som inte är bebyggd och inte är detaljplanerad.

Förhandsbeskedet ger dig besked om vilken typ av byggnation som kan bli aktuell på en plats. Det kan du vilja veta innan du köper en tomt eller innan du söker bygglov. 

Blankett för strandskyddsdispens

Om du vill bygga inom områden med strandskydd behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Blankett för grannmedgivande

Om du bygger en attefallsbyggnad eller gör någon annan lovfri åtgärd behöver du alltid din grannes medgivande om du vill bygga inom 4,5 meter från tomtgränsen. Du ansvarar för att ta in medgivandet och bifoga det med din anmälan.

Om du ansöker om ett bygglov skickar bygglovsenheten ut blanketter om grannmedgivanden. 

Din ansökan eller anmälan ska lämnas in med originalunderskrifter. Handlingarna som hör till din ansökan eller anmälan ska vara fackmannamässigt utförda och lämnas in i en omgång.

Vi tar emot handlingar på A4-papper eller A3-papper. Ritningar ska skickas in i originalskala. Om ritningen är i originalformat A2, A1 eller A0 ska du komplettera med en nedskalad ritning i A3.

Du behöver lämna in olika handlingar beroende på vad du vill göra. För att underlätta för dig att ta fram rätt handlingar har vi för de vanligaste åtgärderna tagit fram checklistor, exempelritningar och filmer.

Du hittar även mer information på vår informationstjänst bygglovsguiden.