Tillsynsträff

Miljökontoret anordnar tillsynsträffar för dig som är fastighetsägare. Den senaste ägde rum 27 september 2018. Här kan du ta del av presentationerna från träffen.