Planprogram för Visbohammar

Under samrådstiden, som pågick under tiden 20 mars – 25 april 2008, fanns planhandlingarna utställda hos samhällsbyggnadskontoret, på kommundelarnas kontor i Järna, i stads-husets Infocenter, på Södertälje stadsbibliotek och på Södertälje kommuns webbplats.