Planprogram för Södertälje stadskärna 2009-2029

Detaljplaneprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av komplettering med ny bostadsbebyggelse inom delar av området.

Ett program för Södertälje stadskärna har upprättats med syfte att klargöra förutsättningarna för och konsekvenserna av föreslagen utbyggnad på en övergripande nivå. I programmet föreslås blandannat utbyggnad av bostäder.