2017-05-02

Handlingar KF 2 maj 2017

Ärenden

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. "Visa en syntolkad föreställning per halvår på Estrad"
Medborgarförslag

4. Revisionsberättelse för 2016 för Södertälje kommun

5. Årsredovisning 2016 för Södertälje kommun

6. Bokslut 2016 för stiftelser förvaltade av Södertälje kommun

7. Anmälan av årsrapport 2016 för Telge

8. Detaljplan för Fasaden 5 m fl

9. Årlig uppräkning av taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

10. Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning samt arbetsordningen för medborgarförslag och medborgarfrågor m m

11. "Trafiksäkerhet och hastighetsbegränsningar"
Svar på motion av Per Holmgren (M)

12. "Inför barnbokbussar i Södertälje för ökad läsning"
Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

13. "Fräscha upp kring Rösberga fritidsgård"
Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

14. "Flagga alltid svenskt utanför Stadshuset!"
Svar på motion av Tommy Hansson (SD)

15. "P-automaterna kontantlösa från 1 oktober 2016"
Svar på motion av Joakim Granberg (RP)

16. "Utveckla parkeringen i Centrum"
Svar på motion av Mats Siljebrand (L)

17. "Giftfri kommun"
Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp

18. "Mer pengar till biståndsändamål utan hög renhållningsavgift"
Svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

19. "Gör Södertälje kommun till en bättre fritidsbåtsstad!"
Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp

20. "Centrumbyggnad i Hölö"
Svar på motion av Tage Gripenstam (C)

21. "Förläng sommarsäsongen för uteserveringarna"
Svar på motion av Joakim Granberg (RP)

22. "Näringslivs- och landsbygdsutveckling för en hållbar kommun för både stad, tätort och landsbygd"
Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp

23. Redovisning av obesvarade motioner

24. Redovisning av obesvarade medborgarförslag

25. Eventuella avsägelser och val

26. "Vindskydda Södertälje fotbollsarena"
Bordlagd interpellation av Metin Hawsho (L) till kultur- och fritids-nämndens ordförande