Samråd Ålöström

Samråd inför ansökan om tillstånd för fiskvandringsåtgärder i Ålöström, vid sjön Måsnarens utlopp.

Södertälje kommun avser ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken huvudsakligen för utrivning av dammbyggnaden i Ålöström och anläggande av ny sjötröskel uppströms befintlig damm.
Syftet med samrådet är att informera om planerad vattenverksamhet samt att inhämta synpunkter inför det fortsatta arbetet med ansökan. 

Eventuella synpunkter önskas senast den 26 november 2021 via e-post till kommunens vattenstrateg Hugo Davegårdh på e-post hugo.davegardh@sodertalje.se eller per post på adressen: Miljökontoret, Södertälje kommun, 151 89 SÖDERTÄLJE.

Har ni frågor får ni gärna kontakta: Anders Johansson, SWECO, telnr: 070-259 7508, e-post: anders.g.johansson@sweco.se