Nyheter

2022-10-07 Södertälje kommun har aktiverat Posom, psykosocialt omhändertagande vid kris och katastrof

Med anledning av torsdagskvällens skjutningar i Saltskog har Södertälje kommun aktiverat POSOM. Lördag den 8 oktober har POSOM resursgrupp en insats tillsammans med Polisen för att ge stöd till allmänheten.

2022-10-06 På tisdag invigs nya Kanaltorget

På tisdag 11/10 inviger vi det nya Kanaltorget i Södertälje centrum och du är varmt välkommen att delta.

2022-10-06 Manifestation för ökad trygghet i Södertälje

Med anledning av den senaste tidens skjutningar har Södertälje kommun tillsammans med civilsamhället tagit initiativ till en gemensam manifestation mot våldet söndag 9 oktober kl. 14.00-15.00 på Stora torget i Södertälje.

2022-10-04 Södertälje kommun upprätthåller samhällsviktig verksamhet

Med anledning av helgens skjutningar i stadsdelen Ronna samverkar kommunen tätt med Polisen för gemensam lägesbild och för att skapa trygghet.

2022-10-04 Ögats dag 17 oktober. Event på Tom Tits

Välkommen till ett intressant event om ögat och synen! Föreläsning och minimässa.

2022-10-04 Ny miljö- och klimatstrategi har antagits

Södertälje kommun har antagit en ny miljö- och klimatstrategi för 2022 - 2030. Strategin är vägledande för kommunens arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Den utgår från Agenda 2030, som är den globala agendan för hållbar utveckling, och kommunens styrdokument Mål och budget.

2022-10-03 Turingelunden får ny belysning

Imorgon, 4 oktober, börjar arbetet med ny belysning i Turingelunden och under Turingebron.

2022-10-02 Stöd från kommunen efter helgens skjutningar

Med anledning av helgens skjutningar i stadsdelen Ronna har Södertälje kommun aktiverat Posom, psykosocialt omhändertagande vid kris och katastrof.

2022-09-26 Krisberedskapsvecka

I dag startar Myndigheten för samhällsskydd, MSB:s krisberedskapsvecka, som i år har tema MAT! Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig.

2022-09-26 Välkomna till anhörigdagen 6 oktober

Den 6 oktober uppmärksammas nationella Anhörigdagen, en dag för dig som hjälper och stödjer någon i vardagen. Södertälje kommuns anhörigkonsulenter bjuder in till föreläsningar och samtal som kan stärka dig som anhörig och ge vägledning om din situation.