Nyheter

2022-08-24 Skolvalsdebatt ska öka ungas intresse för valet

På fredag anordnar Södertälje kommun en skolvalsdebatt på Estrad i Stadshuset. Alla gymnasieelever i årskurs tre och vid Komvux är inbjudna till debatten.

2022-08-24 Komikern Lasse Karlsson leder valdebatt under Södertäljefestivalen

Lördag den 27 augusti under Södertäljefestivalen blir det politisk debatt mellan partierna i kommunfullmäktige. Fokus är frågor som intresserar unga, publiken kan också ställa frågor. Komikern och regissören Lasse Karlsson är moderator och till sin hjälp har han tre av kommunens anställda valinformatörer.

2022-08-23 Nu söker vi fler valinformatörer!

Inför de allmänna valen 2022 timanställer och utbildar Södertälje kommun valinformatörer. Arbetet är politiskt neutralt, det handlar om att informera om när det är val, vilka som får rösta och hur valet går till. Ansökningstiden förlängs nu till den 28 augusti 2022.

2022-08-23 Sms och broschyr på olika språk påminner medborgare om valen

Under den här veckan skickar Södertälje kommun ut en broschyr med valinformation på fem olika språk till alla hushåll. Sms-påminnelse med information och en uppmuntran om att vara med och påverka, skickas även till medborgare i åldrarna 18-75 år.

2022-08-18 Gång- och cykelväg mot Nykvarn tillfälligt avstängd

Gång- och cykelvägen mellan Södertälje och Nykvarn kommer delvis att vara avstängd för renovering av bro under vecka 34 till 38.

2022-08-08 Unga medborgare uppmanas att skicka in frågor till lokala politiker

Lördagen den 27 augusti under Södertäljefestivalen arrangerar kommunen en politisk debatt mellan partierna i Södertälje kommunfullmäktige. Fokus är frågor som intresserar unga. Fram till den 24 augusti kan medborgare, upp till 25 år, skicka in frågor till debatten. Både enskilda personer, skolklasser och föreningar kan skicka in frågor.

2022-07-29 Södertälje kommun utesluter Aros omsorg vid upphandling av hemtjänst

En av Södertälje kommuns leverantörer av hemtjänst, Aros Omsorg, har fått sitt tillstånd att bedriva hemtjänst återkallat. Södertälje kommun väljer därför att utesluta företaget i en pågående upphandling av hemtjänst.

2022-07-15 Ny ramp på Farstanäs

Nu är en ramp på plats vid Farstanäsbadet. Rampen ger badmöjligheter för personer med rörelsehinder eller andra funktionsnedsättningar.

2022-07-11 Lekplats i Pershagen ska renoveras

Lekplatsen vid Trollsjön ska renoveras. Bor du i Pershagen och har tankar på hur du vill att den nya lekplatsen ska bli? Hör av dig så tar vi med synpunkterna i vår planering framåt.

2022-07-08 Upprustning av broar och tunnlar

Det är dags för renovering av sammanlagt sju tunnlar och broar i centrala Södertälje, Hovsjö samt över ravinen mellan Mariekälla och Saltskog. Vissa av arbetena kommer att påverka trafiken.