Nyheter

2022-06-22 Jenny Persson ny tf. kommunikationschef i Södertälje kommun

Jenny Persson blir ny tillförordnad kommunikationschef den 15 augusti. Uppdraget är att vara avdelningschef vid kommunstyrelsens kontor, med ansvar för kommunikationsenheten och kontaktcenter.

2022-06-21 Antagna strategier för hållbar utveckling

Nu har grönstrategin, arkitekturstrategin och livsmedelförsörjningsstrategin antagits i Kommunfullmäktige. De tre strategierna handlar om hur vi utvecklar samhället på ett långsiktigt hållbart sätt och är kopplade till Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, samt de kommunala målen, Mål och budget 2022-2024.

2022-06-20 Nu har detaljplanen för Mariekälla 1:26 m.fl. antagits i Kommunfullmäktige

Nu har Kommunfullmäktige fattat beslut om att anta detaljplanen för Mariekälla 1:26 m.fl., som föreslår hotell med restaurang på Torekällberget.

2022-06-17 Sommargatan börjar ta form

Strandgatans omvandling till sommargata är i full gång. Planteringar, sittplatser och uteserveringar är på plats och gatan väntar på ytterligare möblemang.

2022-06-16 Nu finns Årsredovisning 2021 publicerad

”När vi nu ska sammanfatta 2021 kan vi med stolthet konstatera att kommunens ekonomi är stabil och att framtiden ser positiv ut, trots pandemin som fortsatte begränsa oss när den gick in i sitt andra år.” Det säger kommunstyrelsens ordförande Boel Godner i sin inledning av Årsredovisningen.

2022-06-16 Midsommar på Torekällberget

Fredagen den 24 juni kl 10.00-17.00 så firar vi midsommar på Torekällberget. Var med på traditionellt midsommarfirande med dans kring lövad stång!

2022-06-15 Höstens val lyfts under 100-tusen medborgarfestivalen

Den 17-19 juni firar Södertälje kommun att vi nu passerat 100-tusen medborgare. På lördagen den 18 juni har kommunen ordnat aktiviteter kopplat till val och demokrati, detta för att uppmärksamma att det är val 11 september i år.

2022-06-14 En heldag med fokus på offentliga måltider!

Den 14 juni välkomnar vi kost- och måltidschefer, kostekonomer, livsmedelsupphandlare och andra ledare samt kockar och köksbiträden med anknytning till offentlig måltidsverksamhet till Södertälje Science Park för en heldag av inspiration, erfarenhetsutbyten, goda exempel och diskussioner kring ett hållbart skolmatssystem. Dessutom bjuder vi på Livsmedelsmässa med hållbara produkter för offentlig måltidsverksamhet!

2022-06-14 Tillstånd att bedriva hemtjänst återkallat

En av Södertälje kommuns leverantörer av hemtjänst, Aros Omsorg, har fått sitt tillstånd att bedriva hemtjänst återkallat. Aros utför hemtjänst hos ca 100 äldre personer i Södertälje.  Kommunen kommer att säkerställa att de som har hemtjänstinsatser via Aros Omsorg i dag fortsatt kommer att få hemtjänstinsatser utifrån sitt biståndsbeslut.

2022-06-14 Invigning av Bokbussen

Den 17 juni bjuder Biblioteken i Södertälje in till invigning av vårt nya mobila bibliotek Bokbussen.