Nyheter

2022-04-13 Fem föreningar/studieförbund får bidrag för aktiviteter inför höstens val

Föreläsningar och informationsmöten om demokrati, träffar mellan politiker och medborgare, kultur- och aktivitetsdag för unga vuxna med funktionsvariation, information i sociala medier och broschyrer som delas ut under matcher. Det är några av aktiviteterna som föreningar och studieförbund beviljas bidrag till.

2022-04-13 Talli köper företagsmark i Almnäs, Stockholm syd

Södertälje kommun säljer 9000 kvm mark i Almnäs, Stockholm syd, till företaget Talli som ska bygga en typ av företagshotell i området.

2022-04-12 Ansvarsfull alkoholservering

Södertälje kommun i samarbete med Polismyndigheten i Södertälje har arrangerat en två dagars utbildning i ansvarsfull alkoholservering enligt en modell som utarbetas av STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem).

2022-04-12 Samverkan mot oriktiga hyresförhållanden

Södertälje kommun krokar arm med fastighetsägare och Skatteverket för ett tryggt och säkert boende. Bland annat handlar det om att motverka olovlig andrahandsuthyrning.

2022-04-11 Förlängd ansökningstid för jobb som valinformatör

Inför de allmänna valen 2022 timanställer och utbildar Södertälje kommun valinformatörer. Arbetet är politiskt neutralt, det handlar om att informera om när det är val, vilka som får rösta och hur valet går till. Ansökningstiden förlängs nu till den 20 april 2022.

2022-04-08 Internationella Romadagen

Idag flaggar Södertälje kommun med anledning av internationella Romadagen.

2022-04-06 Störning på trygghetslarmen

Under natten har det varit landsomfattande driftsstörningar på trygghetslarmen. Det är nu åtgärdat. Användare av trygghetslarm uppmanas att koppla på sina larm om man dragit ur dem på grund av blinkande lampor eller störande ljud.

2022-04-05 Nyföretagardag – en ny satsning i Södertälje

Den 6 maj anordnas för första gången en nyföretagardag i Södertälje Science Park. Frukostklubben erbjuder inspirationsföreläsning av Tobias Karlsson, känd från Let’s dance. Ett 20-tal utställare finns på plats för att hjälpa nystartade företag.

2022-04-01 Second hand till hjälp vinner Södertäljes hållbarhetspris 2021

Varje år delar kommunens hållbarhetsutskott ut ett hållbarhetspris. 2021 års pris kunde det inte delas ut på grund av pandemin, därför delades det ut i förra veckan. Vinnaren av kommunens hållbarhetspris för 2021 är: Second hand till hjälp.

2022-03-29 Telge Inköp ansluter till Rättvist byggande

Den organiserade brottsligheten i byggbranschen står idag högt på varje beslutsfattares agenda. Alla parter i branschen har ett ansvar. Rättvist byggande, byggherrarnas bidrag för sund konkurrens och brottsfria byggen, har expanderat. Flera byggherrar och fastighetsägare från hela landet har tagit ställning och implementerar arbetsmodellen – Telge Inköp, och därmed Telge koncernen samt samhällsbyggnadskontoret på Södertälje kommun, är bland de som anslutit sig som medlemmar.