BIFF - Föräldrakurs för dig som genomgått separation

BIFF-grupperna är en föräldrakurs som består av pedagogiska inslag och gruppsamtal. Fokus i grupperna är barnen och hur de påverkas av att ha föräldrar som befinner sig i en familjerättslig tvist. BIFF betyder Barn i Föräldrars Fokus.

BIFF grupperna har tre syften:

  • Att inge föräldrarna hopp
  • Att synliggöra barnets behov och situation
  • Att arbeta med frågan: ”Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn”

BIFF-grupperna har funnits i Södertälje sedan 2005 och är ursprungligen ett samarbete mellan Familjerätten, Kvinnofrid/FriZon och Rädda barnen. 

Vårteminen 2024

Datum tisdag 12 mar, tisdag 26 mars och  tisdag 9 april  klockan 16.00-18.00.

Plats: Oxbacksgatan 11, Södertälje.

Denna gång kommer vi blanda både pappor och mammor i samma grupp.  Vi matchar gruppen och undviker att ni hamnar i samma grupp som medföräldern.  

Hör av dig så kontaktar vi dig.

Är du intresserad eller vill veta mer så hör av dig via e-post familjestod@sodertalje.se eller ring på

telefonnummer  08-523 022 42.