Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad för elever som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till grundskolans kunskapskrav för att de har en utvecklingsstörning.

Grundsärskolan har en egen läroplan och undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Utbildningen i grundsärskolan ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara grundskolans men är mer förberedande och grundläggande. 

 

 

Grundsärskolor i Södertälje

Grundsärskoleklasser finns på fyra grundskolor i kommunen:

Fornbackaskolan, årskurs 1–6 (har möjlighet att ta emot elever med motoriska funktionsnedsättningar)

Stålhamraskolan, årskurs 1–6

Rosenborgskolan, årskurs 7–9 (har möjlighet att ta emot elever med motoriska funktionsnedsättningar)

Wasaskolan, årskurs 7–9

 

Det finns också en gymnasiesärskola i Södertälje, Foucaultgymnasiet.

Utredning om att börja i grundsärskola och gymnasiesärskola

För att kunna fatta beslut om en elev har rätt att gå i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan måste en noggrann utredning göras.

En utredning kan startas av vårdnadshavare eller en rektor i förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan. Utredningen ska ske i samråd med vårdnadshavarna som ska vara delaktiga i processen. Det finns mallar för den pedagogiska, medicinska och sociala bedömningen. Det finns också tydliga kriterier för vad den psykologiska bedömningen ska innehålla.

Elevens rektor samlar ihop de fyra bedömningarna som skickas till samordnaren för grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Sedan träffar samordnaren vårdnadshavarna och förskolan eller skolan för att informera om skolformerna och processen för att eleven ska kunna börja i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan.

Mottagandeteamet på Resurscentrum gör en samlad bedömning om eleven kan tas emot i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Samordnaren tar sedan beslut om skolplacering tillsammans med rektorn för den aktuella skolan.