Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad för elever som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till grundskolans kunskapskrav för att de har en utvecklingsstörning.

 Grundsärskolan har en egen läroplan och undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Utbildningen i grundsärskolan ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara grundskolans men är mer förberedande och grundläggande. 

 

Grundsärskolor i Södertälje

Grundsärskoleklasser finns på fyra grundskolor i kommunen:

Fornbackaskolan, årskurs 1–6 (samt årskurs 1–9 för barn med motoriska funktionsnedsättningar)

Stålhamraskolan, årskurs 1–6

Rosenborgskolan, årskurs 7–9 (samt klasser för barn med motoriska funktionsnedsättningar)

Wasaskolan, årskurs 7–9 (för elever som läser inriktningen ämnen i grundsärskolan)

 

Det finns också en gymnasiesärskola i Södertälje, Foucaultgymnasiet.