Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad för elever som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till grundskolans kunskapskrav för att de har en utvecklingsstörning.

 Grundsärskolan har en egen läroplan och undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Utbildningen i grundsärskolan ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara grundskolans men är mer förberedande och grundläggande. 

 

Grundsärskolor i Södertälje

Grundsärskoleklasser finns på fyra grundskolor i kommunen:

Fornbackaskolan, årskurs 1–6 (har möjlighet att ta emot elever med motoriska funktionsnedsättningar)

Stålhamraskolan, årskurs 1–6

Rosenborgskolan, årskurs 7–9 (har möjlighet att ta emot elever med motoriska funktionsnedsättningar)

Wasaskolan, årskurs 7–9

 

Det finns också en gymnasiesärskola i Södertälje, Foucaultgymnasiet.