Reklam, skyltar och affischer

Marknadsföring av sin verksamhet är ofta viktigt, likaså att kunna sätta ut varuställ, blommor eller annat. Dock är det viktigt att skyltar och varuställ inte dominerar eller hindrar framkomligheten. Därför finns regler för hur du får göra.

Tillfällig affischering

I Södertälje kan du som privatperson samt företagare använda kommunens offentliga platser för att tillfälligt affischera inför evenemang eller i annat marknadsföringssyfte. För att du ska kunna sätta upp affischer på kommunens mark krävs polistillstånd och ett godkännande från kommunen. På platser där kommunen inte äger marken behöver du ha tillstånd av markägaren.

För att kommunen ska godkänna affischeringen ska dessa villkor följas:

Villkor tillfällig affischering

Fasta skyltar

Du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra skyltar i fasader, byggnader och på offentliga platser. I Södertälje finns riktlinjer för skyltar som hjälper dig att utforma dina skyltar på rätt sätt. 

Bygglovenhetens riktlinjer för skyltar

Varuskyltning

Som butiksägare har du möjlighet att varuskylta utanför din butik om gatan är tillräcklig bred för detta ändamål och om du följer villkoren. Det kan vara varor ur det egna sortimentet eller andra varor som gör entrén trevlig. För att du ska kunna använda området utanför din butik för detta ändamål behöver du polistillstånd och ett godkännande från kommunen. 

För att kommunen ska godkänna varuskyltningen ska dessa villkor följas:

Villkor varuskyltning

Fristående skylt (gatupratare)

Fristående skyltar eller gatupratare som står löst på marken får inte ställas upp på Södertälje kommuns gator. Dessa hindrar framkomligheten, tillgängligheten och driften av gågator.

Gatupratare tillåts endast om du har en markupplåtelse med avgränsning (uteservering) och då får ha din gatupratare inom avgränsningen. 

Läs mer om utserveringar och villkor för dessa