Information till privata hemtjänstutförare om kommunens verksamhetssystem

Här hittar ni som privata hemtjänstutförare information om  kommunens verksamhetssystem Combine och Phoniro Care.

Combine används av handläggare på myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning, utförare inom äldreomsorgen och verksamheten för funktionsnedsättning.

Phoniro används av hemtjänsten för att registrera utförd tid hos brukarna.

Ansökan om behörigheter skickar ni in via länken Behörighetsansökan Combine/Phoniro

Ni skickar in ärenden och frågor som har med systemet att göra via formuläret OK systemförvaltning, så hjälper vi dig. 

Länkarna till verksamhetssystemen:

Combine: https://portal.sodertalje.se/wa/pulsencombine_performer_redirect.html

Phoniro: https://sodertaljeprod.phoniro.se/