Handarbete och sällskapsspel på Tom Tits torsdagar

Ta med dig ditt handarbete och träffa andra som också handarbetar. Ibland spelar vi även sällskapsspel.

Visst material till självkostnadspris finns att tillgå.

 

Evenemangsinformation
Mötesplatsen Tom Tits, plan 3
torsdagar mellan 18 januari 2024 - 2 maj 2024
12:00 - 15:00