Farstanäs, del av Farsta 1:1

Detaljplan omfattar del av fastigheten Farsta 1:1, Farstanäs camping.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att stärka naturreservatets värde för bad och det rörliga friluftslivet samt säkra allmänhetens möjlighet att röra sig i området. Planen vill även lyfta områdets attraktivitet för kommuninvånarna och turismen genom att ge möjligheten att bygga ny restaurang, servicehus, vandrarhem och/eller naturmuseum och campingstugor.