Principer för öppna data

I Södertälje utgår vi från de principer som SKL, Sveriges kommuner och landsting har tagit fram för arbete med öppna data. Dessa principer är i stort sett samma som används globalt, från Singapore till Storbritannien.

Komplett
Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder under sekretess ska göras tillgänglig i så stor omfattning som möjligt. Detta gäller särskilt databaser med material som skulle kunna vidareförädlas.

Primär
Information ska så långt det är möjligt erbjudas i originalformat. Bild- och videomaterial i högsta möjliga upplösning för att möjliggöra vidareförädling.

Aktuell
Information ska tillgängliggöras så snabbt som möjligt så att värdet av den inte försvinner. Det bör finnas mekanismer för att automatiskt kunna få information om uppdateringar.

Tillgänglig
Information görs tillgänglig för så många användare som möjligt för så många ändamål som möjligt.

Maskinläsbar
Informationen är strukturerad på ett sätt som möjliggör maskinell bearbetning och samkörning med andra register

Fri
Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning, eller inskränkningar i form av licensvillkor och registreringsförfaranden