Tillämpning öppna data

Södertälje kommun delar nu öppen skoldata till Hemnet.se som nyttjar denna för att i sin kartbild vid bostadssök även rita ut kommunens olika skolor och förskolor. Det är därmed den första tillämpningen av kommunens öppna data och visar direkt på ett mervärde för dig som medborgare.

Presumtiva bostadsköpare kan lätt se vilka skolor och förskolor som ligger i närheten men också få direkt tillgång till mer information om dessa.

images26d.png


Två andra tillämpningar av öppna data är ett så kallat ”hackathon” där man nyttjar öppna data i olika sammanhang. Vi anordnar ett hackathon den 6-7 februari 2021, för mer info: Hack for Södertälje 

Övriga tillämpningar är:

  • Skolor i Södertälje som kan använda kommunens terrängkarta i Minecraftformat i undervisningen.
  • Kommunens chatbot Kringlan som använder öppna data för vattentemperatur för att kunna besvara frågor om temperatur på badplatser.
  • Data över fågeltorn som kommer att användas i ett medborgarprojekt för kartering av platser för fågelskådning.
  • Träningsappar läser Södertäljes öppna data om utegym till sina applikationer.