Varför öppna data

Skapa insyn och delaktighet
–Öka tillgången till myndighetsdata för medborgare och företagare

Driva kvalitetsarbete
–Ökade krav på intern kontroll och struktur

Förutsättningar för tillväxt
–Samhällsekonomiskt tillväxtpotential i ökad användning av offentlig data genom exempelvis ökat företagande

Förberedelse för eventuellt kommande lagkrav och/eller samarbeten